Emilia Bohdziewicz

Biografia

EMILIA BOHDZIEWICZ (1941-1994) 
artystka zajmująca się sztuką włókna. W 1969 roku ukończyła studia na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, przez kilka lat po dyplomie pracowała jako projektantka wnętrz, od 1977 roku tworzyła tkaniny artystyczne. Interesowała ją relacja między surowym płótnem a czarną, naszytą na podłoże nicią. Prace Bohdziewicz wpisują się w nurt abstrakcji geometrycznej, ale warto również podkreślić związki z konstruktywizmem, op artem, minimalizmem i konceptualizmem1. Artystka zdobyła wiele nagród w Polsce i za granicą, m.in. Grand Prix Międzynarodowej Wystawy w Kioto (1987), nagrodę Pryzmat, przyznawaną przez czasopismo „Projekt” (1988), medal Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (1992).

 

 

1. I. Huml, Współczesna tkanina polska, Warszawa 1989, s. 284.

Wystawy

Publikacje