Przebiegi

2013-03-05 - 2013-04-30

Opis

Nowe obrazy, z cyklu Przebiegi, będąc jednocześnie kontynuacją i zerwaniem, są dużym zaskoczeniem. Artysta porzuca definitywnie formę koła. Statykę zastępuje dynamika. Kompozycja bazuje na diagonalach. Wytyczone trasy biegną na płaszczyźnie, czasem mają określony punkt zwrotny, punkt zatrzymania, czasem przełamują się. Kałucki porzuca swoją dotychczasową ascezę i powściągliwość i poszukuje formy obrazu, która lepiej odwzorowałaby jego odczucia, aktualne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Kolor nabiera podobnej intensywności, jak wcześniej, w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to powstawały niezwykle piękne obrazy z użyciem nasyconych, kontrastowych zestawień barwnych.

Przebiegi to trzecia z kolei wystawa Jerzego Kałuckiego w Galerii Starmach. Pierwsza prezentacja miała miejsce w 1996 roku: Jerzy Kałucki Obrazy, kolejna w 2001 roku: Jerzy Kałucki Punkt przecięcia. Obecna wystawa jest pokazem nowych prace z cyklu Przebiegi, które powstawały od 2010 roku do 2012 roku. Aktualnie, cykl ten składa się z siedemnastu obrazów malowanych farbą akrylową na płótnie.

Nowe obrazy, od dotychczas powstałych, odróżnia zmiana spojrzenia na przestrzeń, a ściślej zmiana pozycji obserwatora. O ile wcześniejsze były próbami syntezy, nadania przestrzeni arbitralnej struktury, zawierającej całokształt doświadczonego świata we wszystkich jego punktach – to nowe obrazy są tymi punktami, jednostkowymi zdarzeniami, w ułamkach czasu, przemijającymi i one są tymi co konstytuują wszechświat.

Artyści