Jerzy Nowosielski, Rynek w Bolkowie, 1967

Fundacja Nowosielskich

W budynku przy ul. Węgierskiej 5 mieści się też siedziba Fundacji Nowosielskich powołanej do istnienia w maju 1996 roku z inicjatywy Zofii i Jerzego Nowosielskich. Celem tej instytucji jest wspieranie i promowanie najwartościowszych zjawisk we współczesnej kulturze, tak polskiej jak i światowej, poprzez organizację wystaw, sympozjów i sesji naukowych oraz wymianę kulturalną z ośrodkami artystycznymi w kraju i za granicą, wspieranie dokonań twórców różnych pokoleń i różnych kierunków oraz poprzez ustanowienie corocznej Nagrody Fundacji Nowosielskich, która była przyznawana wybijającym się młodym twórcom różnych form, a także dokumentowanie i pełna inwentaryzacja dzieł - tak malarskich jak i piśmienniczych - Jerzego Nowosielskiego oraz inspirowanie naukowych badań nad jego twórczością. Nowa strona internetowa poświęcona twórczości Jerzego Nowosielskiego i sylwetce artysty powstała w 2020 r. Projekt powstał z inicjatywy Katarzyny Kural Sadowskiej. Został zrealizowany dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Kultura w sieci”. Wsparcia merytorycznego udzielili biograf Jerzego Nowosielskiego Pani Krystyna Czerni oraz Andrzej Starmach i Andrzej Szczepaniak z Galerii Starmach. Przedmiotem projektu jest w obecnym kształcie jedynie część świecka twórczości Jerzego Nowosielskiego. Część sakralna, będzie przedmiotem szerszego opracowania i kolejnym etapem rozbudowywania strony. Zobacz: JerzyNowosielski.com
Fundacja

ul. Węgierska 5

30-535 Kraków, Polska

T: +48 12 656 43 17, +48 12 656 49 15

F: +48 12 656 55 16

galeria@starmach.eu