Jerzy Nowosielski

Biografia

Jerzy Nowosielski urodzony w 1923 roku w Krakowie jest jedną z najwybitniejszych postaci polskiej kultury współczesnej. Malarstwo, myśl teoretyczna, teologia, pedagogika artystyczna, działalność na rzecz promocji i wspierania rodzimej sztuki - to tylko niektóre z dziedzin, w jakich artysta wykazał niesłabnącą aktywność i odnosi bezsporne sukcesy. Jego prace malarskie, powstające na styku tradycji bizantyjskiej ikony i zachodnioeuropejskiej awangardy, prezentowane były na ponad 100 wystawach indywidualnych oraz ponad 250 zbiorowych. Jego dzieła znajdują się we wszystkich ważniejszych kolekcjach muzealnych sztuki współczesnej w Polsce a także w wielu zbiorach prywatnych. Zmarł 21 lutego 2011 w Krakowie.

Wystawy