Collage 1946-1949

2014-10-07 - 2014-11-21

Opis

Dla Mariana Warzechy, który sięgnął po collage w II połowie lat 40. XX wieku (notabene po zakończeniu II wojny światowej), technika ta stała się naturalnym wyrazem stosunku do otaczającej go rzeczywistości. Młodzieńczy bunt wobec zastanych zwyczajów, sposobów myślenia i co ważniejsze, form artystycznej ekspresji oraz języka przyjętego w ówczesnym środowisku krakowskich twórców pchnął artystę do kolejnych eksperymentów. Jego poszukiwania znalazły swoją formę w postaci precyzyjnie komponowanych collage’y. Były to prace tworzone na własny użytek, nieskrępowane presją środowiska.

Artysta często podkreśla, że prace z lat 1946–1949 były eksperymentem z kubizmem, lub dokładniej – z bardziej kategorycznym, jeśli chodzi o stosowaną zasadę, formizmem. Jednakże nie poprzestał on na czysto konstrukcyjnych zagadnieniach. Jak podkreśla Warzecha, w tych wczesnych eksperymentach z językiem wypowiedzi artystycznej chodziło mu o ukazanie jednolitej materii. Kiedy indziej praca była rozważaniem na temat przestrzeni, jej podziału i tego, co sprawia, że daną płaszczyznę odbiera się jako bliższą, a inną jako dalszą. Celem było uzyskanie przestrzeni, której elementy nie określają swojego wzajemnego w niej położenia, ani też położenia wobec siebie – relacje między nimi były zachwiane, tak aby ich stosunek wobec siebie, ale także wobec całej kompozycji był naruszony i w konsekwencji nie oddawał rzeczywistości oraz praw w niej obowiązujących. Błąd w przestrzeni oraz jej nielogiczność były wartością poszukiwaną.

Wystawa będzie zarazem pierwszą prezentacją prac z najwcześniejszego okresu twórczości Mariana Warzechy. Towarzyszy jej katalog zawierający reprodukcje wszystkich prezentowanych dzieł, teksty, rozmowę z artystą i kalendarium.

 

Wystawa nagrodzona została Marką Radia Kraków.